Data przyjazdu
Data wyjazdu
Twój adres email

-5% rabatu na nocleg naliczy się, gdy podasz swój adres email.

Rabat nie łączy się z innymi rabatami i promocjami.

 

Tytuł projektu:
Wdrożenie innowacyjnego oprogramowania w procesie obsługi klientów chcących skorzystać i korzystających z usług Hotelu Włoskiego.

 

Cel i planowany efekt projektu:
Głównymi celami projektu są:
– zwiększenie bezpieczeństwa gości i pracowników, w okresie panowania epidemii COVID-19,
– zwiększenie wytrzymałości firmy na negatywne skutki epidemii COVID-19,
– zwiększenie konkurencyjności i potencjału rynkowego firmy.
Mierzalne efekty realizacji projektu:
Liczba wprowadzonych innowacji – 1 szt.
Liczba wprowadzonych innowacji procesowych [szt.] – 1 szt.

 

Wartość projektu:
Całkowita wartość projektu wynosi – 299 900,00 PLN (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset złotych 00/100)

 

Wkład Funduszy Europejskich:
Dofinansowanie projektu stanowiące pomoc de minimis – 254 915,00 PLN (słownie: dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset piętnaście złotych 00/100)

 

Termin realizacji:
2022-03-01 – 2023-02-28