Data przyjazdu
Data wyjazdu
Twój adres email

-5% rabatu na nocleg naliczy się, gdy podasz swój adres email.

Rabat nie łączy się z innymi rabatami i promocjami.

 

Najwyższa Izba Kontroli Poznań NIK Poznań

Najwyższa Izba Kontroli – Delegatura Poznań

Poznańska Delegatura Najwyższej Izby Kontroli znajduję się przy ul. Dożynkowej 9h. Oddalona zaledwie 12 min drogi samochodem od Hotelu Włoskiego Poznań. W pobliżu siedziby NIK Poznań przebiega Poznańska Pestka, czyli Poznański Szybki Tramwaj PST, którym można dotrzeć bezpośrednio z przystanku znajdującego się ok. 3 min pieszo od  Hotelu Włoskiego Poznań.

 

Najwyższa Izba Kontroli to organ administracji publicznej zajmujący kontrolą organów administracji rządowej, a także państwowych osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych. Zasadniczym przedmiotem kontroli jest sprawdzenie legalności, rzetelności, celowości, a także gospodarności działań danych podmiotów. Wyspecjalizowani inspektorzy czuwają nad pracą izby działając w siedzibie NIK-u jak i w Delegaturach, w tym także w Delegatury znajdującej się przy ul. Dożynkowej 9h w Poznaniu. Inspektorzy pracują w budynku Delegatury jak i na czynnościach terenowych bezpośrednio w siedzibach danych podmiotów dbając tym samym o skuteczność i rzetelność działań kontrolowanych podmiotów.

 

Hotel Włoski Poznań to miejsce zlokalizowane w centrum Poznania. Dogodna lokalizacja oraz dobre połączenia komunikacyjne zapewniają komfort podróży i dojazdów do rożnych części Poznania i okolic. Jest to idealne miejsce dla osób podróżujących turystycznie i służbowo w tym urzędników, inspektorów i innych osób odwiedzających Poznań z uwagi na delegacje służbowe. Hotel Włoski Poznań zaprasza na najlepsze śniadania w Poznaniu.